زاج سبز

                               …

خواص کشتہ مس

خواص کشته مس مس . نحاس. زهره. شیرام . تامیسر. تانبه. فلزی معدنی است و معادن…

خواص شنگرف

خواص شنگرف اسامی دیگر شنجرف – زنجفر – اینگر و ……. شنگرف دو نوع دارد یا…

خواص کشتہ فلز روی

  یا من اسمه دوا و ذکر شفا     #عنصر_روی_خواص_فواید در فارسی روی و روح…

خواص کشته ابرک

  اسامی دیگر: طلق، جناح التبت، افریدون، اختران، قربون، کوکب الارض ابرک اقسام مختلفی دارد. در…

تکلیس نقره

کشته نقره : معرفی مختصر (اسامی و تاریخچه) : این کشته با اسامی قمر، ماه، فضه،…

کشته مرگانک

کشته مرگانک مرگانک یکی از کشته های است که جایگاه خاصی در بین کشته جات دارد…

گوگرد

گوگرد اردو : گندهک تعاریف ماده ای عام و مشهور و آتش زا است از معدن…

روغن کلزا (روغن کانولا)

روغن کلزا   روغن کانولا عربی خرد ابیض   تعاریف روغن آن برای موهای سر و نیز…

زرنیخ زرد

زرنیخ زرد در اردو هرتال ورقیه   و در عربی زرنیخ اصغر   تعاریف ماده ای معدنی…

فندق

بسم الله الرحمن الرحیم فندق مقدار خوراک : ۶ تا ۱۲ گرم مزاج : گرم تر…

خواص اسفرزه

ا اسفرزه به اردو اسپغول مزاج :  ترسرد در درجه دوم             مقدار خوراک:  سه تا نه…

مزاج و خواص بیدمشک

بیدمشک مزاج: ترسرد افعال و اثرات: اعصابی عضلانی است.محرک مغز و اعصاب ، محلل کبد و…

خواص اکلیل الملک

اکلیل الملک نام دیگر آن ناخنک است. مقدار مصرف: دو تا چهارگرم     مزاج : ترگرم افعال…

خواص به دانه

حب السفرجل ، بهی دانه مزاج: ترسرد   اعصابی عضلانی افعال و اثرات: محرک اعصاب، محلل کبد…

سورنجان شیرین

سورنجان شیرین مقدار خوراک : نصف گرم تا دو گرم مقئی و از سه تا شش…

تریاک ، افیون

تریاک مزاج: خشک وسرد در درجه چهارم   مقدارک خوراک: نصف برنج تا چهار برنج افعال و…

برنجاسف

برنجاسف مقدار خوراک: سه تا شش گرم   مزاج: غدی اعصابی (گرم تر) یعنی کبد را به…

خواص چای

چای انواع مختلف دارد ولی در واقع گیاه همه آنها یکی است و اختلاف آنها در…

شتر مرغ

شتر مرغ                  به عربی نعام بزرگترین پرنده دنیاست که گردنی دراز مانند شتر دارد. جانوری است…