قانون اعضای مفرد

ساخت جامعه ای سالم از لحاظ روحانی و جسمانی

بایگانی برای دسته بندی ‘تحقيقات خواص مفردات’

۲۶ مهر ۱۳۹۶images

گوگرد اردو : گندهک تعاریف ماده ای عام و مشهور و آتش زا است از معدن به همراه آهک و منگنز خارج می شود . به همین خاطر بدون تصفیه استعمال نمی شود. از تصفیه شده آن به نام آمله سار یاد میشود رنگ زرد ذائقه بی مزه و بد بو مقدار خوراک ۱/۸ دهم گرم تا یک گرم مزاج گرم خشک افعال و اثرات: غدی عضلانی است یعنی محرک غددمحلل عضلات و مسکن اعصاب به صورت شیمیایی در بدن صفرا و حرارت را افزایش میدهد . کمبود حرارت غریزی را در بدن برطرف میکند و چون محافظ حرارت غریزی است  …

ادامه نوشته
۱۱ مهر ۱۳۹۶0e055015385980da4e111a90c5284edc_L

روغن کلزا   روغن کانولا عربی خرد ابیض   تعاریف روغن آن برای موهای سر و نیز به جای روغن های صنعتی استفاده میشود اگر در روغن کانولا مقداری ماست ریخته شود و قدری حرارت داده شود بوی آن گرفته میشود و بهترین روغن برای مصرف خانوار است و نیز برگ و شاخه های نازک آن قابل خوردن هستند. در هند و پاکستان در فصول گرم قبل از حمام کردن و در سردی بعد از حمام با این روغن بدن خود را مالش می دهند. ماساژ سر با این روغن باعث سیاه ماندن رنگ موها میشود.   رنگ سفید سیاه زرد …

ادامه نوشته
۱۰ مهر ۱۳۹۶1

زرنیخ زرد در اردو هرتال ورقیه   و در عربی زرنیخ اصغر   تعاریف ماده ای معدنی است و انواع مختلفی دارد و به همراه ماده ای ارضی در درون خود رطوبت نیز دارد درباره مزاج اقسام زرنیخ اطبا اختلاف نظر دارند زرنیخ سفید دارای مزاج سرد خشک است زرنیخ زرد دارای مزاج گرم و تر است مقدار خوراک ۲ تا ۵ برنج   افعال اثرات زرنیخ زرد مزاج غدی اعصابی (گرم و تر) دارد یعنی محرک غدد مقوی اعصاب و محل عضلات است. به صورت شیمیایی در بدن تاثیر گذاشته خون را رقیق میکند و باعث اخراج مواد از بدن میشود …

ادامه نوشته
۲۰ فروردین ۱۳۹۴hazelnut

بسم الله الرحمن الرحیم فندق مقدار خوراک : ۶ تا ۱۲ گرم مزاج : گرم تر افعال و اثرات : غدی اعصابی است . یعنی محرک غدد ، مقوی اعصاب و محلل عضلات . به دلیل اینکه به صورت شیمیایی در خون رطوبت ایجاد می کند اعصاب و دماغ را قوت می بخشد و به دلیل اینکه به صورت ماشینی محرک غدد می باشد از حدت و خشکی صفرا می کاهد و در خون لطافت ایجاد می کند. خواص : محرک جگر ، مسمن بدن ، مقوی دماغ ، مخرج بلغم غلیظ . فندق در عین حالی که مولد صفرا …

ادامه نوشته
۲۹ دی ۱۳۹۳untitlذرed

ا اسفرزه به اردو اسپغول مزاج :  ترسرد در درجه دوم             مقدار خوراک:  سه تا نه گرم افعال و اثرات: اعصابی عضلانی یعنی محرک اعصاب، محلل غدد و مسکن اعصاب است. رطوبات سرد را در خون افزایش میدهد. خواص: محرک اعصاب ، مولد بلغم، مسکن معده و امعاء ، دافع حرارت، مدر بول و ملین است. فواید: چون رطوبات سرد بوجود می آورد و حرارت  را خارج میکند به همین خاطر ضعف قلب، سوزش معده و سوزش امعاء را نافع است. با استعمال آن زخم امعاء و کلیه ترمیم میشود حتی اگر از کلیه  و روده خون و چرک خارج …

ادامه نوشته
۲۶ دی ۱۳۹۳thCQPPBUSU

بیدمشک مزاج: ترسرد افعال و اثرات: اعصابی عضلانی است.محرک مغز و اعصاب ، محلل کبد و مقوی قلب است. در خون رطوبات صالح بوجود می آورد و مسکن ، ملطف و مفرح است. خواص و فواید: چون محرک مغز و اعصاب است حرارت بدن را پایین می آورد.  کبد را به تحلیل در می آورد و سده ها را باز میکند. برای سردردهای صفراوی بسیار مفید است.  چون مخرج حرارت است عطش ، قی و خفقان قلب را برطرف میکند. بوییدن بیدمشک سردردهای صفراوی را تسکین میدهد. بیدمشک تبهای صفراوی را درمان میکند.  

ادامه نوشته
۱۶ دی ۱۳۹۳image_4_730326049_95821.jpg

اکلیل الملک نام دیگر آن ناخنک است. مقدار مصرف: دو تا چهارگرم     مزاج : ترگرم افعال و اثرات: اعصابی غدی  یعنی محلل غدد، محرک اعصاب و مسکن عضلات است. خواص وفواید: مسکن درد، مدر بول ، دافع سوزش رحم وسوزش ادرار است.

ادامه نوشته
۱۱ دی ۱۳۹۳untitled

حب السفرجل ، بهی دانه مزاج: ترسرد   اعصابی عضلانی افعال و اثرات: محرک اعصاب، محلل کبد و مقوی قلب است. مزلق امعاء، ملطف سینه ومغز و مفرح قلب است. خواص وفواید: چون محرک مغز واعصاب است برای امراض وعلامات غدی دارویی موثر است. ا گر لعاب آن بر جای سوختگی ضمادشود سوزش آن را تسکین میدهد. لعاب آن در سوزش امعاء ، پیچش وسرفه خشک مفید واقع میشود.  خشونت حلق و خشکی زبان را ر فع میکند.  مبرد و مسکن العطش است. صفرا وحرارت را کاهش میدهد. ونیز در درمان سرفه ، یرقان ، نفث الدم و ادرار خونی کارایی بالایی …

ادامه نوشته
۱۹ شهریور ۱۳۹۳thCAMRELGT

سورنجان شیرین مقدار خوراک : نصف گرم تا دو گرم مقئی و از سه تا شش گرم مسهل مزاج: غدی اعصابی ، گرم تر کبد را به طرز ماشینی تحریک کرده ،عضلات را به تحلیل در آورده و با فرستادن رطوبت به طرف اعصاب آنها را تقویت میکند. صفرای مازاد دربدن را خارج میکند. با ادویه جات دیگر مانند فلفل سیاه، زنجبیل و نوشادر استفاده میشود. خواص: محلل اورام ، مسکن درد، مسهل سودا ، ملین ومسهل(رطوبات غلیظ را رقیق کرده و خارج میکند) توضیحات: چون مسکن درد است در درمان دردمفاصل ، تحجرالمفاصل و نقرس استفاده میشود. با داشتن …

ادامه نوشته
۲۱ مرداد ۱۳۹۳AFP/Getty 510752465

تریاک مزاج: خشک وسرد در درجه چهارم   مقدارک خوراک: نصف برنج تا چهار برنج افعال و اثرات: سم عضلانی اعصابی است یعنی عضلات را به شدت تحریک ، غدد را تسکین و اعصاب را به تحلیل در می آورد. عملکردهای مخصوص: ادویه و اغذیه ای که افعال و اثرات و مزاج یکسانی داشته باشند بسیارند ولی هر یک از آنها با داشتن شکل ، رنگ ، بو و ذایقه مخصوص خود در افعال اثرات و مزاج خود تفاوت محسوسی با دیگر ادویه هم مزاج خود دارد . توجه داشته باشید که در مزاج و عملکرد تفاوتی ندارند بلکه فرق آنها …

ادامه نوشته
۱۸ مرداد ۱۳۹۳1366_jبرنجاسف

برنجاسف مقدار خوراک: سه تا شش گرم   مزاج: غدی اعصابی (گرم تر) یعنی کبد را به تحریک، عضلات را در حالت تحلیل و اعصاب را به تسکین در می آورد. افعال و اثرات: محلل اورام ، مخرج سنگ کلیه و مثانه و مدر بول است. توضیحات چون مدر بول است برای عسر بول و قطع ادرار مفید است و برای جاری کردن ادرار دارویی کارآمد است. در قاعدگی دردناک هنگامی که رحم درد داشته باشد ضماد آن در زیر ناف درد را ساکت میکند. جوشانده آن باعث تسهیل در زایمان میشود. چون محلل اورام است برای ورم رحم مفید است. …

ادامه نوشته
۱۷ مرداد ۱۳۹۳id_72869_107631

چای انواع مختلف دارد ولی در واقع گیاه همه آنها یکی است و اختلاف آنها در رنگ ، ذایقه و غیره محسوس میشود. و این اختلاف به علت زمان جمع آوری برگها و نحوه عمل آوری آنها بوجود می آید. از لحاظ رنگ سه نوع دارد سفید ، سبز و سیاه ذایقه : مقداری تلخ     مزاج: خشک سرد افعال و اثرات: عضلانی اعصابی یعنی محرک قلب محلل اعصاب و مسکن کبد است.خشکی و سودا را در خون افزایش میدهد و چون خشک سرد است عموماً جوشانده آن استفاده میشود. خواص: محلل و مسخن اعصاب ، هاضم ، مسکن عطش کاذب …

ادامه نوشته
۱۷ مرداد ۱۳۹۳inشترمرغdex

شتر مرغ                  به عربی نعام بزرگترین پرنده دنیاست که گردنی دراز مانند شتر دارد. جانوری است که به فراموشکاری و حماقت معروف است. ذایقه: گوشت آن نمکین است.   مزاج : گرم تر افعال و اثرات : غدی اعصابی یعنی محرک غدد ، محلل عضلات و مسکن اعصاب است. خواص و فواید: غلیظ ، دیر هضم ، دافع زهر عقرب و حابس رطوبات است. برای رفع نشانهای آبله مرغان مفید است. کودکانی که تا دیر قادر به راه رفتن نیستند مالش روغن شترمرغ بر دست و پاهای آنها مفید واقع خواهد شد.

ادامه نوشته
۱۱ مرداد ۱۳۹۳20120625-black-pepper-tasting-talamanca-ecuador

فلفل سیاه و سفید عربی فلفل اسود ، اردو کالی مرچ نکته: از تجربه شخصی و نیز مطالعه کتب مفردات ثابت میشود که هرگاه پوسته بیرونی فلفل سیاه برداشته شود به آن فلفل سفید گفته میشود. هریک از این دو را میتوان به جای دیگری استفاده کرد. مقدار خوراک: یک تا دو و نیم گرم مزاج: گرم تر   افعال و اثرات: غدی اعصابی است یعنی محرک غدد ، محلل عضلات و مقوی اعصاب است. همراه با تولید حرارت غریزی ، رطوبت غریزی نیز بوجود می آورد. در اخراج صفرای فاضل مقام بلندی را دارا است. خواص: محرک کبد ، مولد …

ادامه نوشته
۳ مرداد ۱۳۹۳indexمورچه

مورچه مزاج: گرم خشک در درجه سوم عملکرد و خواص: غدی عضلانی یعنی محرک کبد ، محلل عضلات و مسکن اعصاب است. خواص: مخرش ، محمر و لاذع است. توضیحات: هرقسمتی از بدن که نیاز به خون بیشتری داشته باشد وبنابر عللی به آن جاها خون نرسد وبراثر آن در افعال اعضاء مشکلی بوجود آمده باشد ضماد سفوف مورچه مفید واقع میشود. ضماد سفوف مورچه باعث جمع شدن خون در آن قسمت شده و ضعف آن اعضا را برطرف میکند و اعضا میتوانند افعال مفروضه خود را انجام دهند. چون برای فعل جماع لازم است که خون زیادی به عضو …

ادامه نوشته
۲ مرداد ۱۳۹۳corvar_aspect01_web

سنامکی مزاج : گرم تر عملکرد و اثرات: غدی اعصابی است کبد را بصورت ماشینی به تحریک درمی آورد. خشکی و سودا را ازبین برده و عضلات را به تحلیل در می آورد. رطوبات مغز و اعصاب را افزایش داده ، آنها را تقویت میکند. همراه با تولید صفرا مقادیر اضافی آن را خارج نیز میکند. خواص: مولد صفرا ، قاطع سودا و مخرج رطوبات غلیظ ، قاتل کرم شکم و مسکن درد است. توضیحات: سنا صفرای اضافی را از خون خارج میکند به همین خاطر در رفع علایم ازیاد صفرا در بدن مانند یرقان ورم وغیره تاثیر فوری دارد. …

ادامه نوشته
۱ مرداد ۱۳۹۳5620-juglans-regia

گردو مزاج: گرم به درجه دوم و خشک در درجه اول بعضی به علت روغن آن مزاج آن را گرم تر نوشته اند اما باید دانست بر اثر استفاده از موادگرم تر دهان زبان وگلو دچار سوزش نمیشود. عملکرد و تاثیرات: غدی عضلانی یعنی محرک غدد ، محلل عضلات و به تسکین در آورنده اعصاب است . صفرا و حرارت بوجود می آورد . حرارت غریزی بدن را کمک میکند به همین خاطر برای حفاظت جوانی و اعاده شباب مفید است. خواص: مقوی حواس ظاهری و باطنی ، روح ونفس است. مولد حرارت صالح ، مشتهی و مبهی ، ملین …

ادامه نوشته
۳۱ تیر ۱۳۹۳House_sparrowIII

مزاج: گرم خشک عملکرد و اثرات: غدی عضلانی یعنی محرک غدد ، محلل عضلات ، مسکن اعصاب است. خواص و فواید: مولد و محافظ حرارت غریزی ، کثیر الغذا ، مقوی باه ، دافع فلج و معین حمل است. چون مولد و محافظ حرارت غریزی است کبد و کلیه ها را تقویت کرده و آنها را به تحریک در می آورد و بدن سرد را گرم میکند . بهترین غذای دارویی برای دردهای ریاحی است. تاثیر فوری در رفع فلجهای بلغمی و سوداوی دارد. مفیدترین غذا برای ضعف باه بلغمی است. چون اثرات عضلانی نیز دارد هنگامی که بر اثر …

ادامه نوشته
۳۰ تیر ۱۳۹۳Ginger-Root

زنجبیل مزاج: گرم تر   افعال و اثرات: غدی اعصابی است. مولد صفرا و حرارت است. خواص: محرک ومقوی کبد و کلیه ها ، محلل غذا ، دافع سوزش عضلات ، مسکن مغز و اعصاب ، مولد صفرا ، مقوی باه ، مولد حرارت غریزه ، مشتهی ، محلل اورام ، کاسر ریاح ، مدر حیض ، قاتل کرم ، دافع تعفن و مقوی جسم است. توضیحات: در بدن انسان تولید حرارت ارتباط با کبد دارد و حرارت باعث هضم وتحلیل غذا ، صحت و رشد و نمو میشود و در ادویه ای که در حد اعتدال حرارت تولید میکنند زنجبیل …

ادامه نوشته
۲۹ تیر ۱۳۹۳انیسون  بادیان رومی

انیسون مزاج: گرم در درجه دوم ، تر به درجه اول مقدارخوراک: ۳ تا ۶ گرم عملکرد و اثرات: غدی اعصابی یعنی محرک غدد ، محلل عضلات و مسکن اعصاب است. صفرا و حرارت بوجود می آورد. خواص: محرک کبد و کلیه ، مولد صفرا ، کاسر ریاح ، قاطع سودا ، مخرج بلغم ، مدر بول و حیض و معرق است. سنگ کلیه ومثانه را خارج میکند و نیز مسقط حمل است. توضیحات: انیسون دارویی است که صفرای خالص بوجود می آورد وبا تولید صفرا و حرارت توانایی درمان امراض خطرناک را دارد. هنگامی که کبد و کلیه سرد …

ادامه نوشته

بروز رسانی تویتر

   بدون پیام تویتر

حامیان

  • ماندگار وب
  • انجمن های پشتیبانی وردپرس پارسی