جھت تنویرافکار واطلاع رسانی

بسمه تعالی
               جهت تنویر فکری افکار و اطلاع رسانی
قدمت علم طب بر میگردد به زمان پا نهادن حضرت انسان به این عالم خاکی و چون نزاکت این مخلوق شریف در حد اعلا میباشد لذا درگیر شدن او با مسائل مختلف جسمی و روحی به آسانی قابل توجیه و بررسی است.
انسانها از زمان خلقت تا حال مسایل مختلفی را تجربه و آزموده اند.
ذهن انسانی، ذهنی جستجوگر و کشاف است. و میل رسیدن به کمال را دارد.
بخاطر همین خصلت در هر دوره ای از تاریخ بشریت انسانهای آگاه در فکر و حل مسائل زندگی انسانی به بهترین و آسانترین شکل ممکن بوده اند. در طب و درمان نیز همیشه حکما در پی ترتیپ دادن نسخه هایی بوده اند بیشترین اثر را در کمترین زمان ممکن داشته باشد.
خداوند عالم به انسان اختیاراتی در نظام دنیا داده است و نتایجی را به عمل و تلاش انسان وابسته کرده است.معرفت علم طب و انتقال آن به انسان در اوایل زندگانی انسانیت و دوران کودکی آن از طریق وحی و الهام صورت گرفت ولی بعد از آن مسئولیت اکتشافات و رسیدن به نتایج بیشتر به گردن خود انسان افتاد و این همین انسان بوده که با زحمت و تلاش فراوان توانست قوانین طبی را فهمیده و ان را جمع بندی کرده و مدون گرداند .
هریک از ملل و اقوام بشر به گونه ای با طب آشنا بودن و از آن در درمان بیماریها کار میگرفتند۔ در جایی بصورت رسمی تدریس میشد و طبق اصول خاص به درمان امراض پرداخته میشد و در جایی دیگر دوره گردها و کولی ها مشغول درمان بیماران بودند. طب فراز و نشیبهای فراوانی را گذرانده تا به این حال و مقام رسیده است .
فضله درمانی :(اگر بتوان اینگونه نامگذاری کرد) نیز جزء روشهایی است که برخی افراد بنابر دلایلی که شاید بتوان از آن دلایل به نبود ادویه درمانی یا آشنایی با آنها یا میل به تجربه کردن از آن استفاده کرده و تاحال استفاده میکنند۔

گرچه چنین نسخی در برخی از کتب علمی نیز آورده شده و نقل شده اند ولی میتوان گفت چنین نسخی ممکن است در زمان قحط الرجال و نبود و یا کمبود حکمای لایق و محقق و یا دلایل دیگر شکل گرفته باشند . ولی قطعا میتوان گفت این گونه نسخ با شرافت و کرامت انسانی همخوانی ندارد ۔

خداوند عالم در قرآن مجید حکم به استعمال طیبات داده وبهترین زندگی را در دنیا و عقبی برای بندگانش خواسته است ولی چون انسان مخلوق عجیب و پیچیده ایست و همیشه به دنبال مسائل حیرت آور و عجیب و غریب است و بدنبال کشفیات جدید ،شاید خواسته این را نیز تجربه کند .
دراین باره میتوان به خواب وخیالهای انسانی درباره خواص عجیب ادویه و اعضای حیوانی نیز اشاره کرد . در این باب چنان روایات جذاب و خوشایند و افسانہ های گوناگون ساخته شده که حتی محققین نیز مجبور به نقل آنها در کتب خود شده اند .

درکتاب حیات الحیوان نوشته جناب دمیری که درعلم جانورشناسی درنوع خود در تاریخ بی سابقه و بی نظیر است و میتوان گفت که یکی از شاهکارهای علمی است نیز چنین روایتی به کثرت دیده میشود .
درباره خواص اعضای حیوانی چنان افسانه هایی ساخته شده که عقل را نیز به حیرت وامیدارد.

مهره مار – ناموس گرگ و کفتار – پیشانی شغال – استخوان بال هدهد -دندان فیل – دندان گرگ – خرمهره و هزاران چیز دیگر اشیایی هستند که هزاران نفر به دنبال آنها هستند تا طبق شنیده ها شاید به کمک آنها بتوانند به آرزوهایشان برسند.
گرچه هیچ چیز در این دنیا بی خاصیت نیست ولی میدان عمل و تلاش را خالی کردن و اعتماد بر این چیزها خلاف عقل و فطرت صحیح انسانی هست و به نظر بنده اگر تاثیری نیز ظاهر شود آن اثر ظن و گمان و فکر انسان خواهد بود نه اثر خرمهره و مارمهره و امثال آن .
در این جا به عرض دوستان میرسانم که چون بنده سفرهای بسیاری داشته و با اقوام و ملیت های زیادی ملاقات داشتم چیزهایی دیدم و به دست آورده م که شاید بسیاری آرزوی داشتن آنهارا در سر داشته باشند ولی به یقین به شما میگویم هرآنچه شنیده اید در باره آنها جز افسانه و خیال چیز دیگری نیست و بر این باره با ضیای مال و وقت خود پشیمانی را با زحمت فراوان خریداری نکنید .
در بحث فضله درمانی نیز نوشته ها ، گفته ها و شنیده ها بسیار است.

دراین جا به چندمورد اشاره میکنم:
۱- پهن گاو :
در بیان فواید پهن گاو چنین نوشته اند که مسقط و مخرج جنین است و برای این مقصد مقداری از این پهن را در آب جوشانده و به مریض بدهند جنین خارج شده ولی آن زن همیشه عقیم خواهد شد
-ادرار گاو :
هندو ها ادرار گاو را درمان همه امراض میدانند و برخی روزانه از آن استفاده میکنند.
۲- پشکل الاغ :
از این به عنوان داروی ضد تعفن یادشده و تعریف های زیادی از آن شده است
۳- پشکل موش:در خواص این نوشته شده که همراه با شکر گریه اطفال را قطع میکند.
۴-پشکل قوچ :
از این نیز به عنوان قطع کننده گریه اطفال یاد شده است۔
۵- ادرار بز :
در درمان استسقای ذقی از آن کار گرفته اند
۶- ادرار شتر :
درباره این غلو بسیار شده به خصوص دربین مسلمانان چون که مرکب اکابر بوده است
۷- ادرار فیل :
برخی خواص درمانی بیان کرده و

برخی آن را برای فراردادن موشها تجویز کرده اند

۸- شیر الاغ :
دراین زمان از خواص آن بسیار گفته و حتی ماده ای صادراتی شده است

۹- پشکل شتر :
دربرخی کتب نوشته اند که در درمان بواصیر بادی به عنوان ضماد کاربرد دارد ولی بعد از تجربه فواید مختصری از آن دیده شد۔

در این باب صدها مثال دیگر میتوان داد گرچه چنین مواردی امکان و احتمال دارا بودن اثراتی را دارند ولی طبعا استفاده از آنها مغایر با طبع و کرامت و شرافت انسانی است . انسانهایی که در هرزمینه به دنبال پیشرفت و ترقی و بدست آوردن بهترین امکانات و مسائل هستند و توانسته اند با زحمت فراوان به آنچه خواسته اند برسند آیا در این باره چنان عاجز گشته اند که مجبور شده که روی به چنین ادویه ای بیاورند؟ آیا خداوندی که طبق روایاتی برای هردردی هفتاد درمان خلق فرموده اند وخود حکم به استفاده از طیبات و اشیای پاک داده اند خوشنود خواهند شد که بندگانش ترک طیبات کرده و در طلب چنین ادویه ای باشند۔

در نوشتن این چندسطر بیان چند نکته مدنظر بنده بوده و امیدوارم که خوانندگان آنهارا درک کرده و استفاده کنند و بتوانند در فهم برخی مسائل مبهم ازآن کار بگیرند
عاقلان اشاره ای کافی است و به قول پدربزرگ مرحومم

اگر درخانه کسی است یک حرف بس است
آرزوی بنده ترقی و پیشرفت طب ایرانی بوده و هست و دراین راه تا حد توان کار خواهم کرد ولی برای رسیدن به مقاصد عالی در سطح کمال ایجاد یک مجموعه ی متشکل از افراد آگاه محقق و مخلص امری لازم است۔

بنده در اینجا خبر تشکیل اداره ترقی طب ایرانی به اطلاع دوستان میرسانم و از افراد متخصص در طب سنتی و محققین درخواست همکاری میکنم۔
گرچه روشی که بنده براساس آن کار میکنم طب اعضای مفرده است و این روش دارای قوانین و اصلاحات خودش است ولی به یقین میگویم که این روش اخذ شده از طب سنتی است و نه تنها در مقابل طب سنتی قرار نمیگیرد بلکه اصول کلی آن فهم مسائل طب سنتی را بسیار آسانتر خواهد کرد۔
برخی از دوستانی کہ با طب سنتی کار میکنند چنین عنوان کرده اند که این روش ایرانی نیست و ساخته و پرداخته اطبای پاکستانی است و ما نیازی به آن نداریم و به علت عدم آشنایی درست با این روش آنرا ناکارآمد و ضعیف تصور میکنند.
باید گفت که علم مختص یک کشور و افراد خاص نیست آنچه که از طب به ما رسیده نتیجه زحمات و تحقیقات اقوام مختلف بوده و هست و راه ترقی نیز توجه به نظریات ، تحقیقات و تجربیات دیگر کشورها و ملل و استفاده درست و بجا از آنها است.
برکرسی تکبر نشستن و خود را مالک همه علوم دانستن و خود را کامل فهمیدن علامت خلل در تفکر و علم است.
طب سنتی طب فطری و سازگار با مزاج و فطرت انسانی است کمک به رشد و ترقی آن ، کمک به انسانیت و اصلاح جسمی و روحی آن است

به امید آن روز

انوش شادزهی سرجو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*


شش × = 18

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

27,422 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>