درمان عوارض داروهای شیمیایی

images (12)images (11)images31f78878f3a249c3ca082392e6bcbf61

درمان عوارض داروهای شیمیایی
حیران خواهیدشد اگربشنوید که درمان بیماریها آسانتراز درمان عوارض ناشی ازمصرف داروهای شیمیایی ست.
بیماران تشنجی که نزد ما می آیند ما با اطمینان کامل به آنان میگوییم که بیماری شما به سادگی قابل درمان است ولی هنگامی که بیمارمیگوید که پنج سال است که دارو شیمیایی مصرف میکنم، با مصرف آنها تشنج کنترل شده ولی اگر یک روز هم داروها را قطع کنم دوباره تشنج به سراغم می آید. با شنیدن این سخنان بیمار این نکته به ذهنم خطور میکند که درمان تشنج آسانتر از خلاص کردن جان بیمار از داروهای شیمیایی و عوارض بوجودآمده از آنها است.ترک داروهای شیمیایی که فرد چندین سال آنها را مصرف کرده وهمه سلولهای بدن به آن اعتیاد پیداکرده اند کاری بس دشوار است.
درجامعه اگرکسی تریاک،حشیش ویامشروب استفاده کندهمه با حقارت به اونگاه میکنند که این شخص معتاد است ونمیتوان براواعتمادکرد.اگربه این افراد گفته شود که مواد را کناربگذارفوراً میگوید که نمیتوانم چون خواب از سرم میپرد،همه بدنم درد میکندو… ولی با مصرف مواد چست وچالاک شده ومیتوانم کارهایم را به خوبی انجام دهم.کسانیکه در درازمدت دارومصرف کرده اند بخصوص داروهای اعصابی وابستگی شدیدی پیدا کرده اندوترک آنها سخت وهمراه باظهورعلایمی خواهد بود.
ما پس از تجربیات زیاد به این نتیجه رسیده ایم فرد بیماری که به تازگی به تشنج گرفتارشده است درمانش یک ماه ولی بیماری که پنج سال داروشیمیایی مصرف کرده درمان آن گاهی تا شش ماه ویا بیشتر طول میکشد زیرا بیش از پنج ماه صرف از بین بردن عوارض داروهای شیمیایی میشود.
دراینجا باید این نکته را یادآورشد که نباید یکهو داروها را قطع کردزیرا آنها برتمام سلولهای بدن اثرگذاشته وجز بدن شده اند. باید با یک برنامه ریزی درست وبه تدریج مصرف آنها قطع شود.بیمارتشنجی این حق را دارد که بعد ازچندماه مصرف دارو تشنج او ازبین رفته و بیماری او درمان شود.
داروهای مسکن
دربسیاری ازکشورها بعد از آنتی بیوتیکها بیشترین فروش را داروهای مسکن دارند که با نامهای مختلف دربازار عرضه میشوند.اکثراً از لحاظ نوع وترکیب شباهت زیادی با هم دارند و اثرات و عوارضشان نیزتقریباً یکسان است.البته قیمتهایشان فرق داردوهنگامیکه بیمار قیمت بیشتری می-پردازد لازماً امید بیشتری به تسکین دردش دارد.اگرچه به ظاهر بیمار فایده بیشتری احساس میکند ولی ازلحاظ عوارض نمیتوان گفت که داروهای گرانقیمت عوارض کمتری دارد.داروهای مسکن اگرچه درد را ازبین میبرند ولی با مصرف مداوم اثرات سوء خود را گذاشته وباعث بوجود آمدن بیماریهای دیگری میشوند.طبق نظریه قانون اعضای مفرد به درد بیماری گفته نمیشود بلکه در پشت پرده علتی به نام بیماری پنهان شده است که درد در اثر آن بوجود می آید.اگر به طریق اصولی بیماری درمان نشود نه تنها با مصرف داروهای مسکن بیماری کنترل نمیشود بلکه در بدن رشدکرده وگسترش می یابد.این موضوع در بیماران دردکمربوضوح مشاهده میشود دراین بیماران بعلت سوزش وجمع شدن مایع صفراوی در بین مهره ها بیماردردهای شدیدی احساس میکند، بامصرف داروهای مسکن درد ساکت میشود ولی هنوز صفرا به شکل آب در بین مهره ها موجود است . بعلت صحیح نبودن روش درمان، بیماری روز به روزوخیم تر شده واثرات بیماری در بدن گسترش پیدا میکندوبا گذشت زمان علاوه از دردکمربیمار به درد مفاصل و…هم گرفتار میشود.لهذا در هنگام احساس درد به جای مصرف مسکن ها باید به طریق اصولی بیماری تشخیص ودرمان شود.انسانها همیشه با بیماریها در نبرد بوده¬اند ولی ظهور بیماریها با آن شدتی که در این قرن رخ داده مثال آن را در گذشته نمیتوان یافت.با وجود ترقی علم ودانش روز، بیماریها افزایش یافته اند.اگربه درمان یک بیماری دست یافته اند ولی مصرف داروها باعث بوجود آمدن عوارض وبیماریهای دیگر شده است.با وجود تحقیقات بسیار وابزار تشخیص پیشرفته وداروهای بسیار هر روز بر تعداد بیماران افزوده میشودومبالغ هنگفتی صرف هزینه های درمان میشود.علت حل نشدن این مسأله اینست که به جای توجه به علل اصلی واولیه تنها به رفع علامتهاونشانه های بیماری توجه میشود.وچون اثرات بیماری در خون موجود است تنها با چند روز ترک دارو دوباره بیماری عود میکند.مثلاً دربیماری آلرژی روی پوست بیمار علاماتی ظاهرمیشوندبامصرف آنتی هیستامین هاعلایم پوستی رفع میشوندولی چون حرارت وصفرا به اعتدال در نیاورده شده، نشانه ها پس از چند روزدوباره خود را نشان میدهندواگرخدانخواسته اثرات سمی در این صفرا بوجود آمده باشد دیگر نمیتوان برای بیمار کاری کرد.درقانون اعضای مفرد به جای توجه به علامات بیماری اصل مرض مورد توجه قرار میگیرد.با این روش میتوان بیماریها را درمقطعی مشخص وریشه ای درمان کردودیگر نیازی به مصرف دارو در تمام عمر نمی باشد. برگرفته از کتاب قانون شفا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*


× هشت = 64

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

27,355 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>