فلفل سیاه و سفید

فلفل سیاه و سفید عربی فلفل اسود ، اردو کالی مرچ نکته: از تجربه شخصی و…

مورچه

مورچه مزاج: گرم خشک در درجه سوم عملکرد و خواص: غدی عضلانی یعنی محرک کبد ،…

خواص برگ سنا

سنامکی مزاج : گرم تر عملکرد و اثرات: غدی اعصابی است کبد را بصورت ماشینی به…

خواص گردو

گردو مزاج: گرم به درجه دوم و خشک در درجه اول بعضی به علت روغن آن…

گنجشک

مزاج: گرم خشک عملکرد و اثرات: غدی عضلانی یعنی محرک غدد ، محلل عضلات ، مسکن…

زنجبیل

زنجبیل مزاج: گرم تر   افعال و اثرات: غدی اعصابی است. مولد صفرا و حرارت است. خواص:…

انیسون

انیسون مزاج: گرم در درجه دوم ، تر به درجه اول مقدارخوراک: ۳ تا ۶ گرم…

آویشن

آویشن مزاج: گرم تر   مقدارخوراک : سه تا شش گرم مصلح: کتیرا ، روغن بادام   عملکرد…

کندر

شیره گیاهی  است. کندر خالص و تازه هنگام شکستن چسبنده به نظر میرسد و رنگ زرد…

زرنباد

اردو کچور      پنجابی نرکچور ریشه نوعی گیاه است ، به اندازه زنجبیل و تقزبیاً شبیه به…

سعد کوفی

سعد کوفی به اردو ناگرموتها        ذایقه : مقداری تلخ و خوشبو                        مقدار خوراک : ۱ تا…

موصلی سفید

موصلی سفید مقدار خوراک : ۳ تا ۶ گرم مزاج: ترگرم بدل : ثعلب مصری عملکرد…

نوشادر

نوشادریا آمونیوم کلرید مانند نمک نیز اقسام مختلف دارد. طبیعی و مصنوعی آن موجود است و…

روغن

آنچه که امروزه در بازاربه عنوان روغن خوراکی  عرضه میشود در حقیقت نام روغن دارد و…

نـمــک

نمک به عربی ملح ، ماده ای مشهور و کثیر الاستعمال است و انواع مختلفی دارد      …

معجزه گری با نام اسطوخودوس

اسطوخودوس به عربی اسطوخودوس یا حافظ الارواح مزاج: گرم تر    افعال واثرات: غدی اعصابی است. یعنی…

جدوار

جدوار عربی جدوار ، یونانی ساطریوس ، هندی نربسی جدوار ۵ نوع مشهور دارد وهمه با…

مومیایی

  مومیایی یا مومنایی و به عربی عرق الجبال گفته میشود. نوعی رطوبت معدنی است که…

سلاجـیـت

  سلاجیت رطوبت تخمیر شده ای است که که در ماه های گرم از کوه خارج…

زعــفـران

زعفران       مزاج: گرم خشک (غدی عضلانی) افعال و اثرات:  مزاج غدی عضلانی دارد. …