زاج ،شب یمانی

زاج ،شب یمانی، زاک سفید زاج شفاف است و اگر  بریان شود سفید رنگ میشود.مقدار خوراک…

کاهو

کاهو  افعال واثرات: ترسرد اعصابی عضلانی یعنی محرک اعصاب ،محلل غدد ومقوی عضلات است. با تاثیر…

گل محمدی

گل سرخ مزاج: ترسرد            افعال واثرات:اعصابی عضلانی یعنی محرک اعصاب، محلل غدد ومقوی عضلات است. به…

عسل

مزاج:در اکثر کتب مفردات مزاج عسل گرم خشک نوشته شده است ولی افعال و اثرات آن…

شیر خشت

شیرخشت    مقدار مصرف ۱۲تا۲۴گرم مزاج: ترگرم         افعال واثرات:اعصابی غدی یعنی محرک اعصاب ،محلل غدد و مسکن…

سنبل الطیب

مزاج:عضلانی غدی،خشک گرم      بدل:قرنفل،دارچینی       مصلح:زنیان، ادویه گرم خشک            مقدار مصرف: دو تا سه گرم افعال واثرات…

ثعلب

     به عربی خصیه الثعلب       salep   ثعلب چندین نوع دارد ثعلب پنجه،ثعلب…

خواص رازیانه

بادیان (رازیانه) عربی رازیانج ،هندی سونف  fennel  fruit گیاهی مشهور که نیاز به تعارف ندارد. در…

خواص استبرق

استبرق(کرک،عشار،اکران،مدار،خرک)عربی عشر،هندی آک،  calotropis گیاهی است همیشه سبز با برگهایی تقریباً بیضوی شکل،پهن وکلفت و گلهایی…

خواص ابریشم

ابریشم پیله کرمی است که روی درخت توت زندگی میکند.پیله ومنزل خود را با لعاب خود…

خواص بادرنجبویه

بادرنجبویه به عربی مفرح القلب، هندی بلی لوتن ،  نام علمی melissaofficinalis مزاج:ترگرم     بدل:ابریشم   مصلح:صمغ عربی  …

خواص زنیان

زنیان ، نانخواه، به عربی کمون ملوکی،هندی اجواین دیسی،  گیاهی با برگهایی کوچک ونوک دار ،گلهایی…

شیرگاو

شیر گاو،عربی لبن البقر  شیرگاو نسبت به شیر زن غلیط تر  است و در آن شکر…

سیاه دانه

سیاه دانه،به عربی حبه السودا،black  cumin                                                      گیاهی معروف با دانه هایی شبیه تخم پیازوسه پهلو مزاج:خشک…

خواص مفردات،انگور

انگور،به عربی عنب،میوه ای مشهوراست ودراکثرمناطق دنیا کاشت میشود.در رنگها،طعم وشکل ووزنهای گوناگون یافت میشود. مزاج:میوه…