سیاه دانه

سیاه دانه،به عربی حبه السودا،black  cumin                                                      گیاهی معروف با دانه هایی شبیه تخم پیازوسه پهلو مزاج:خشک…

سنگ کیسه صفرا

کیسه صفرا در قسمت راست و در پایین کبد قرار دارد وصفرای تولید شده کبد در…

خواص مفردات،انگور

انگور،به عربی عنب،میوه ای مشهوراست ودراکثرمناطق دنیا کاشت میشود.در رنگها،طعم وشکل ووزنهای گوناگون یافت میشود. مزاج:میوه…

قانون اعضای مفرد در یک نگاه

نظریه اعضای مفرد تحقیقی است که ثابت کرده بیماری ها در اعضای مفرد(عضلات،اعصاب، غدد)بوجود می آیند…

زنان ایران زمین را دریابید

هنگامی که انسانها مطابق با اصول فطری زندگی خود را سپری می کنند خود به خود…

تاثیر دروغگویی بر زیبایی خانمها

راستی وسیله نجات ودروغ باعث هلاکت است.حدیث بنابر تحقیقا ت دانشمندان این امر ثابت شده است…

قانون اعضای مفرد

  بنام خداوند جان وخرد کزین برتر اندیشه برنگذرد از زمانی که حضرت انسان در این…