بیماری های خاص مردان

بیماری های خاص مردان با رسیدن به سن بلوغ، غد جنسی شروع به کار کرده و…

تکلیس نقره

کشته نقره : معرفی مختصر (اسامی و تاریخچه) : این کشته با اسامی قمر، ماه، فضه،…

علم سنیاس

علم سنیاس شاخه ای پنهان از طب است که پر از اسرار و رموز میباشد. نسخه…

کشته مرگانک

کشته مرگانک مرگانک یکی از کشته های است که جایگاه خاصی در بین کشته جات دارد…

خواص کشته جات

خواص کشته جات   کشته طلا تقویت قوای بدن تقویت حرارت غریزی بدن تقویت قوه باه…

علم الامراض (قلب)

در این مبحث به تصحیح یک تفکر اشتباه در تشخیص امراض می پردازیم امروزه برای تشخیص…

نهضت تجدید واحیای طب

  استاد صابر ملتانی پزشک، حکیم ومحقیق هندی الاصل با ارایه نظریه ای درطب سنتی توانسته…